db
Tin tức

Trang chủ Tin tức Văn bản pháp luật

Tin tức

Thủ Đô - Chặng đường mới

Ninh Bình - Điểm đến

Thư viện ảnh - Video

Tin tức thực phẩm

Công thức nấu ăn, mẹo vặt

Văn bản pháp luật

Góc giải trí

Hỗ trợ khách hàng

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được giải đáp thắc mắc và tư vấn, báo giá nhanh nhất.

0868.899.566

Thông tư Quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

30/01/2023

 

BỘ Y TẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 17/2011/TT-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIỚI HẠN NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003 và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Bộ Y tế ban hành Quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm.”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng được ban hành thì mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật đó.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Chánh Thanh tra Bộ Y tế; Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Đào tạo; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 Nơi nhận:
- VPCP (Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục ATTP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- TTYTDP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan KTNN đối với thực phẩm nhập khẩu;
- Các đơn vị được chỉ định theo quyết định số 946/QĐ-BYT ngày 1/4/2011 của Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2ĐT, PC, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

QUY ĐỊNH

MỨC GIỚI HẠN NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này điều chỉnh mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm sản xuất trong nước, nhập khẩu có khả năng nhiễm phóng xạ từ các sự cố hạt nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là thương nhân) sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm có nguồn gốc từ vùng xảy ra hoặc chịu ảnh hưởng sự cố hạt nhân để lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Điều 3. Mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

Tên thực phẩm

Đồng vị phóng xạ đại diện

Tổng hoạt độ phóng xạ tối đa (Bq/kg)

Ghi chú

Thực phẩm dành cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi

238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am

1

 

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U

100

 

35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs,137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

* quy định cho lưu huỳnh liên kết hữu cơ

3H**, 14C, 99Tc

1000

** quy định cho triti liên kết hữu cơ

Các loại thực phẩm khác

238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am

1

 

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U

100

 

35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs,137Cs, 144Ce, 192Ir

1000

* quy định cho lưu huỳnh liên kết hữu cơ

3H**, 14C, 99Tc

10000

** quy định cho triti liên kết hữu cơ

1. Đối với mẫu thực phẩm phát hiện nhiễm nhiều đồng vị phóng xạ trong cùng nhóm: mức giới hạn tối đa được quy định cho tổng hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong nhóm phát hiện.

2. Đối với mẫu thực phẩm phát hiện nhiễm nhiều đồng vị phóng xạ khác nhóm: mức giới hạn tối đa được quy định cho tổng hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong từng nhóm riêng biệt, không tính tổng giữa các nhóm khác nhau.

Điều 4. Phương pháp xác định mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

Việc xác định mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm được thực hiện theo phương pháp như sau:

1. Xác định các đồng vị phóng xạ gamma: Phương pháp phân tích phổ gamma không thấp dùng đầu dò HpGe.

2. Xác định các đồng vị phóng xạ phát thuần beta: Phương pháp tách hóa phóng xạ, đo hoạt độ beta dùng hệ đo beta phông thấp.

3. Xác định các đồng vị phóng xạ alpha: Phương pháp tách hóa phóng xạ, phân tích phổ alpha.

Điều 5. Trách nhiệm của thương nhân

Thương nhân phải thực hiện kiểm tra mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thương nhân chỉ được phép sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm lưu thông tại Việt Nam khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu quy định tại Điều 3 của Quy định này.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý

Giao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

 

Bài viết khác

  • Cocacola

  • Crown

  • Goldsunvina

  • Yamagata

  • Lod

  • Metro

  • Phong phú

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

louis vuitton shoes replica borse louis vuitton imitazioni chanel sunglasses replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl chanel replica cartier love bracelet replica goyard replica cartier bracelet replica fake louis vuitton shoes replica cartier love bracelet louis vuitton turkei online cartier love bracelet replica 1:1 borse louis vuitton imitazioni gucci backpack replica cartier bracelet replica replica gucci wallet Louis Vuitton Replica replique sac ysl replique sac ysl replica celine replica chanel wallet chanel shoes replica gucci replica 1:1 high quality louis vuitton replicas canada fake lv man bag gucci replica louis vuitton wallet replica louis vuitton bumbag replica louis vuitton shoes replica imitazioni borse dior canada goose replica gucci backpack replica Louis Vuitton wallet copy imitazioni louis vuitton replica goyard fake louis vuitton belt replica borse gucci fake louis vuitton shoes cartier bracelet replica van cleef replica gucci imitazioni louis vuitton bumbag replica replica louis vuitton Louis Vuitton China online Shop replica gucci shoes louis vuitton tasche gefalscht kaufen louis vuitton shoes replica replica borse louis vuitton louis vuitton wallet replica

Copyright © 2024.Thudo.net. All Rights Reserved. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®

Hotline 1: 0906 002 823
Hotline 2: 0868 899 566
suatanthudo999@gmail.com